מנהלת – תוכנית השותפים

אנא קראו תנאי שיתוף הפעולה אלו בעיון (תוכנית השותפים של גט סטטוס למנהלות התחדשות עירונית). תנאים אלו מסדירים את השימוש בשירות. עליכם להסכים להם לפני השימוש בשירות. מפעם לפעם יבוצעו שינויים בתנאים אלו. המשך שימושכם בפתרון יחשב כהסכמה לתנאים המתוקנים או המעודכנים. לאור זאת, עליכם לבדוק לעתים קרובות, כדי לברר האם עדכנו תנאים אלו. אם אינכם מסכימים לתנאי כלשהו מתנאים אלו, אנא אל תשתמשו בשירות. עצם השימוש בשירות משמעו שהבעתם הסכמתכם לתנאים אלו וכן לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Real Integer, שנמצאת בכתובת: http://getstatus.online/legal

עודכן: 1 אוקטובר 2021

אנו שמחים להציע לך מנהלת בהתחדשות עירונית (״המנהלת״) שימוש בשירות getStatus – מערכת/ שירות מבוסס ענן לניהול ושיתוף סטטוס פרויקטים.

חבילת ״תוכנית שותפים/ יזם משלם עבור השירות״:
# משתמשים מתעדכנים – ללא הגבלה
# פרויקטים – פרויקטים ללא הגבלה
# עדכוני אימייל – ללא הגבלה
# עדכוני סמס – ללא הגבלה
# אחסון – גודל קובץ עד MB10 ללא הגבלה על כמות הקבצים
# חיבור ״כניסת דיירים״ מהאתר שלכם – הדרכת מתחזק האתר כלולה.
# השתתפות בכנסי דיירים – ניתן לתאם מראש, נציג מטעמנו ישתתף ויסייע בצעדים ראשונים עם גט סטטוס.
# שירות לדיירים – גט סטטוס יוצרת קשר עם הדיירים בפרויקט, מסייעת להם להיכנס ולהשתמש במערכת, מפרגנת למנהלת (לכם) שעובדת עימם בשקיפות ומעניקה להם פלטפורמה לניהול הפרויקט, מסבירה ומקדמת איתם את היכולת לקבל עדכונים גם מהיזם (ושאר בעלי התפקידים)  לתוך הפרויקט שלהם בגט סטטוס, מקבלת מהם פידבק לצרכי פיתוח עתידי ועוד.

המנהלת וגט סטטוס ישתפו פעולה. גט סטטוס תספק למנהלת את מערכת גט סטטוס ללא עלות לטובת ניהול הפרויקט בצורה שיתופית כפי שמתואר לעיל. המנהלת מצידה תשתמש ותתפעל את המערכת, תיצור פרויקטים בגט סטטוס, תזמין את בעלי הדירות לפרויקטים, תעלה מסמכים ותשלח עדכונים אל בעלי הדירות באמצעות המערכת.
כמו כן תסביר לנציגויות ולבעלי הדירות שפתרון זה ישמש אותם לאורך כלל חיי הפרויקט ושכלל החומרים הקשורים בשיתוף בעלי הדירות ינוהלו במערכת זו לטובתם מכלל הגורמים העסקיים המעורבים בתהליך– לרבות תקשורת ומידע מהיזמים של הפרויקט – כך מייצרים פלטפורמה אחידה המעודכנת ןמתעדכנת ע״י כלל הנוגעים בדבר לטובת בעלי הדירות.

השירות יינתן למנהלת לא עלות ובתנאי שהמנהלת תדרוש ותעשה כל שביכולתה כדי שלכל פרויקט אשר המנהלת מנהלת בגט סטטוס, תדרוש מהיזם/ים של הפרויקט, שיצטרף גם הוא לעדכן את הפרויקט בגט סטטוס. לשם כך יתקשר היזם ישירות עם גט סטטוס וישלם תשלום חודשי של 1000 ש״ח + מע״מ עבור כל פרויקט (או סכום של 9600 ש״ח + מע״מ לשנה מראש)  

יובהר כי, המנהלת מתחייבת בין היתר:
א. לגבי פרויקטים שטרם נבחר להם יזם – להסביר מחויבות פרויקטלית זו לעו״ד שמייצג את הדיירים ולוודא שנכלל ״סעיף גט סטטוס״ בהתמחרות היזמים ככל וישנה (נוסח להלן), ובהמשך לוודא שנכלל בהסכם עצמו. כמו כן, להסביר ליזם שבעלי הדירות כבר בחרו בגט סטטוס כמערכת הניהול עבור הפרויקט שלהם ולכן הוא נדרש להתקשר עם גט סטטוס כדי א) לממן את השירות עבור פלטפורמת ניהול הפרויקט כתנאי לבחירתו כיזם לפרויקט וב) לעדכן ולשתף את בעלי הדירות בגט סטטוס. 
ב. לגבי פרויקטים שכבר נבחר להם יזם – המנהלת תיפנה ליזם של כל פרויקט בנפרד ותעשה כל שביכולה כדי לשכנע אותו להצטרף ולהתקשר עם גט סטטוס כמעדכן ומשתף בפרויקט המסוים ולשאת בעלויות שירות גט סטטוס עבור הפרויקט.

המנהלת תעדכן את היזם בשימוש שהיא, בעלי הדירות ושאר בעלי התפקידים עושים במערכת גט סטטוס כפי המוזכר לעיל ומתחייבת שלא תאפשר ליזם להתחבר למערכת דרך החשבון שלה. 

כללי:
1. גט סטטוס תוכל להשתמש בלוגו של המנהלת לצרכים שיווקיים.
2. תנאי שימוש ומדיניות פרטיות: http://getstatus.online/legal/
3. גט סטטוס תוכל להפסיק את השירות החינמי למנהלת במידה והמנהלת אינה משתפת פעולה כפי המוזכר לעיל ומכל סיבה אחרת בה מפרה המנהלת את התחייבויותיה
4. נוסח הסעיף יהיה כדלקמן: "היזם מתחייב לרכוש מנוי מגט סטטוס (במידה ואין לו), ולהשתמש באמצעותו לעדכן ולשתף את בעלי הדירות בסטטוס הפרויקט וזאת לאורך כל חיי הפרויקט. היזם מתחייב כי, התקשורת עם בעלי הדירות לעניין סטטוס הפרויקט, כלל החומרים, מסמכים, עדכונים וכיוצ"ב הקשורים בפרויקט ינוהלו במערכת גט סטטוס זו".

מעמד המנהלת: המנהלת מאשרת כי היא מבצעת ותבצע את התחייבויותיה על פי הסכם זה כקבלן עצמאי, וכי אין ולא יהא בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין המנהלת לבין החברה, יחסי עובד-מעביד ו/או יחסי שותפות על כל המשתמע מכך.
זכויות יוצרים וקניין רוחני: כל הזכויות הנובעות ממערכת getStatus והשירותים לעיל הינן בבעלותה הבלעדית של החברה. אין ולא יהיו למנהלת כל זכויות יוצרים וקניין רוחני, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא בקשר למערכת getStatus.
סודיות: המנהלת תשמור על סודיות מוחלטת ולא תעשה כל שימוש בסודות מסחריים וחומרים של החברה, לרבות בקשר עם הסכם זה ותנאיו.
המחאת זכויות: המנהלת איננה רשאית להעביר, להעניק, להמחות, לשעבד או למשכן, בכל צורה שהיא, לאדם או גוף אחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה.