אנא קרא בעיון פירוט החבילות של גט סטטוס למזמיני השירות באמצעות אתר האינטרנט או דרך נציגי גט סטטוס. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של גט סטטוס (חברת Real Integer), נמצאים בכתובת: http://getstatus.online/legal עליך להסכים לתנאי השימוש לפני השימוש בגט סטטוס. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאים אלו, אנא אל תשתמש בפתרון. עצם השימוש בפתרון משמעו שהבעתם הסכמתכם לתנאים אלו.

 

אנו שמחים להציע לך שימוש בשירות getStatus – שירות מבוסס ענן לניהול ושיתוף סטטוס פרויקטים. 

גט סטטוס למארגנים
תוכנית זו מיועדת למארגנים בהתחדשות עירונית שרוצים לנהל בצורה טכנולוגית, יעילה ושקופה את הפרויקט. המארגן יירשם לשירות וישלם בהתאם לפירוט באתר החברה. למרות האמור, מארגן שנייד פרויקט/ים ליזמ/ים (כמות ניודי הפרויקטים בהתאם לחבילה שנבחרה) מחשבון המארגן לחשבון היזם עם גט סטטוס, יפסיק לשלם עבור השירות, לשנה אחת החל ממועד מניוד המידע האחרון ליזם/ים המזכה בהספקת תשלום. התחייבות זאת תתחדש בסיום כל שנה מהמועד המזכה. 

 

ניוד פרויקט
כאשר לפרויקט נבחר יזם, הפרויקט עם כלל המידע שבו ינוהל בחשבון של היזם (להלן: "חשבון היזם"). היזם יוכל לתת הרשאה בחשבון שלו למארגן ולאפשר לו גישה לפרויקט ולנתוניו לטובת עבודה שוטפת על הפרויקט בשם היזם, כך שכאשר ישלח עדכון לבעלי הדירות בפרויקט הוא ישלח מחשבון היזם.

 

בשלבים מוקדמים של הפרוייקט בהם לא נבחר יזם לפרויקט, יקים המארגן את הפרויקט בחשבון שלו וינהלו משם (להלן: "חשבון המארגן"). עם בחירת יזם לפרויקט, הפרויקט ינויד מחשבון המארגן לחשבון של היזם (בתנאי שהיזם התקשר בהסכם עם גט סטטוס), והמארגן יוכל לבקש הרשאות מהיזם בחשבון היזם לפרויקט להמשך עבודה. בכל מקרה, לא יתקיים מצב בו פרויקט מסוים ינוהל בו זמנית גם בחשבון היזם וגם בחשבון המארגן. 

 

תנאי תשלום
בהתאם לבחירתך מנוי חודשי/מנוי שנתי קיימות שתי אפשרויות לתשלום:

 1. במנוי חודשי התשלום חודשי – מתבצע מראש במערכת גט סטטוס, כאשר החיוב הינו בכל ה- 1 לחודש.
 2. במנוי שנתי התשלום לשנה מראש – מתבצע בהעברה בנקאית מראש לשנה לחשבון: בנק לאומי (10) סניף 864 חשבון: 55860095 ע"ש ריל אינטג'ר תוכנה בע"מ.

כללי

 1. תנאי שימוש ומדיניות פרטיות: https://getstatus.online/legal/
 2. מובהר כי חברת גט סטטוס תוכל להפסיק את השירות לאלתר במידה והמארגן מפר הסכם זה.
 3. המארגן ישתמש אך ורק בגט סטטוס לטובת ניהול פרויקטים ועבודה עם בעלי הדירות, במידה ויפר המארגן את התחייבותו, חברת גט סטטוס תפסיק לאלתר את השירות למארגן
 4. המארגן מתחייב לנהל את כל עבודתו בהתחדשות עירונית באמצעות מערכת גט סטטוס בלבד. המארגן לא ישתמש או יקדם מערכות אחרות לניהול פרויקטים בנדל״ן.
 5. המארגן ישתמש במערכת גט סטטוס לשימושו בפרויקטים של המארגן בלבד. מובהר כי המארגן לא יוכל להשתמש במערכת עבור צדדים שלישיים ולא יוכל לנהל עבור צדדים שלישיים בחשבון המארגן. על אף האמור בסעיף זה יוכל המארגן להשתמש במערכת גם בפרויקטים של יזם ובלבד שהוגדר כמשתמש בחשבון היזם. 
 6. המארגן יסביר לנציגות, בעלי הדירות וליזם שפתרון זה ישמש אותם לאורך כל חיי הפרויקט ושכל החומרים והמסמכים הקשורים בשיתוף בעלי הדירות ינוהלו במערכת זו לטובתם, מכל בעלי התפקידים המעורבים בפרויקט– לרבות תקשורת ומידע מהיזם של הפרויקט
 7. זכויות יוצרים וקניין רוחני: כל הזכויות הנובעות ממערכת getStatus והשירותים לעיל הינן בבעלותה הבלעדית של החברה. אין ולא יהיו למארגן כל זכויות יוצרים וקניין רוחני, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא בקשר למערכת getStatus.
 8. סודיות: המארגן ישמור על בסודיות תנאי הסכם זה.
 9. המחאת זכויות: המארגן לארשאי להעביר, להעניק, להמחות, לשעבד או למשכן, בכל צורה שהיא, לאדם או גוף אחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכםזה
 10. מוצע למארגן להוסיף  במכרזים בהם הוא מעורב סעיף חובה לשימוש בגט סטטוס . נוסח הסעיף המוצע כדלקמן: "היזם מתחייב לרכוש את מערכת גט סטטוס (במידה ואין לו), להשתמש ולעדכן באמצעות מערכת זו ולשתף את בעלי הדירות בסטטוס הפרויקט וזאת לאורך כל חיי הפרויקט. היזם מתחייב כי, התקשורת עם בעלי הדירות לעניין סטטוס הפרויקט, כלל החומרים, מסמכים, עדכונים וכיוצ"ב הקשורים בפרויקט ינוהלו במערכת גט סטטוס הכוללת אזור אישי".
 11. גט סטטוס תוכל להשתמש בלוגו של המארגן לצרכים שיווקיים.

סיכום תנאי החבילות של גט סטטוס, על פי בחירתך  

 1. חבילת Free: עד 25 אנשי קשר, הרשאה למעדכן אחד במערכת, אזור אישי לדיירים, נפח אחסון 1GB, שליחת עדכונים באמצעות מיילים מהמערכת, קישור ל- Whatsapp Web, התראות באפליקציה לדיירים, התראות במייל, תבניות גט סטטוס. 

שירות לדיירים – גט סטטוס רשאית ליצור קשר עם הדיירים והנציגות, תוכל לתת חשבון גט סטטוס לנציגות כמעדכן, תסייע להם להיכנס ולהשתמש בפתרון, תקבל מהם פידבק לצרכי פיתוח עתידי, תקדם איתם את היכולת לקבל עדכונים מכל בעלי התפקידים באותה המערכת ותקדם צירופם של בעלי מקצוע נוספים (הפרויקט המאוחד בגט סטטוס).

 

 1.     חבילת Standard: כמו Free ועוד:
  250 אנשי קשר. הרשאה לשלושה מעדכנים במערכת, מיתוג במערכת, שליחת עדכונים באמצעות מסרונים (עד 1000 בחודש), פגישת הדרכה, סטטוס בניינים, נפח אחסון 5GB, פניות מהדיירים, יצירת משימות, הזמנת דיירים בלינק, יצירת תבניות חדשות בהתאמה אישית, תמיכה טכנית א'-ה' 09:00-17:00.

 

 1.   חבילת Premium: כמו Standard ועוד:
  1,000 אנשי קשר, הרשאה לחמישה מעדכנים במערכת, שתי פגישות הדרכה, פגישות הטמעה ואפיון, כנסי דיירים, הכנת חומר שיווקי עם ברקוד, נפח אחסון 10GB, שליחת עדכונים באמצעות הודעות קוליות, כפתור/לחצן דיירים באתר שלך, ניהול לידים, הודעות מתוזמנות, יצירת משימות, הזמנת דיירים בלינק, 

 

 1. חבילת: Enterprise. כמו  Premium ועוד:
  2000 אנשי קשר, הרשאה לעשרה מעדכנים במערכת,, שלוש פגישות הדרכה, נפח אחסון 50GB, יצירת תבניות חדשות בהתאמה אישית, תמיכה טכנית א'-ה' 09:00-17:00, יכולות אבטחה מתקדמות.

 2. חבילת Unlimited: כמו Enterprise ועוד:

כמות אנשי קשר ללא הגבלה, כלים לניהול תהליכים פנימיים כמו ניהול תכנון, ניהול רישוי וכו׳