אנא קרא בעיון את פירוט החבילות של גט סטטוס למזמיני השירות באמצעות אתר האינטרנט או דרך נציגי גט סטטוס תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Real Integer, נמצאים בכתובת: https://getstatus.online/legal עליך להסכים לתנאי השימוש לפני השימוש בפתרון. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאים אלו, אנא אל תשתמש בפתרון/ פלטפורמה. עצם השימוש בפלטפורמה משמעו שהבעתם הסכמתכם לתנאים אלו.

 

חבילת Free
חברת ריל אינטג'ר תוכנה בע"מ (להלן: "גט סטטוס") שמחה להציע לבעלי התפקידים הבאים בתחום ההתחדשות העירונית: משרד עו״ד דיירים בהתחדשות עירונית, מפקח דיירים, מארגן דיירים ושמאי דיירים 
להלן: ״הלקוח״) שימוש בשירות גט סטטוס – שירות מבוסס ענן לניהול ושיתוף סטטוס פרויקטים (להלן: "השירות /הפלטפורמה״).

כללי: בחבילה זו הלקוח יוכל, להעניק ללקוחותיו חווית שקיפות, לתקשר עם בעלי הדירות ללא הגבלה ובלבד שמדובר בפרויקט מאוחד. ״פרויקט מאוחד״ הוא פרויקט בו מציינים את בעלי התפקידים בהתחדשות עירונית (יזם, עו״ד דיירים, מפקח, עירייה ועוד). מטרות הפרויקט המאוחד הן להשלים את התמונה המלאה לבעלי הדירות, לאפשר להם לקבל עדכונים בסטטוס הפרויקט מכלל בעלי התפקידים באותו המקום – גט סטטוס
.
הפרויקטים בחבילה זו הינם ללא מיתוג לקוח (עם מיתוג גט סטטוס) ללא הגבלה בפרויקטים מאוחדים.

מפרט חבילה להלן. מחיר: ללא עלות.

 

הלקוח ישתמש בגט סטטוס לניהול הפרויקטים שלו בהתחדשות עירונית. הלקוח יתפעל את המערכת, ייצור פרויקטים בגט סטטוס, יזמין את בעלי הדירות לפרויקטים, יעלה מסמכים, ישלח עדכונים אל בעלי הדירות באמצעות המערכת ויזמין את כל בעלי התפקידים בפרויקט (יזם, משרד עו״ד, מפקח, מנהלת רשות מקומית וכו') לפרויקט המאוחד. 

 

התחייבות הלקוח: הלקוח ישתמש בגט סטטוס לניהול הפרויקטים שלו בהתחדשות עירונית. הלקוח יתפעל את הפלטפרומה, ייצור פרויקטים, יזמין את בעלי הדירות לפרויקטים, יעלה מסמכים, ישלח עדכונים אל בעלי הדירות ויזמין את כל בעלי התפקידים בפרויקט (יזם, משרד עו״ד, מפקח, רשות מקומית, מנהלת וכו׳)  לפרויקט המאוחד

 

הלקוח יעביר לגט סטטוס קובץ אקסל עם רשימת הפרויקטים שלו בו הוא נותן שירות לדיירים/ בעלי דירות ואנשי הקשר שלהם, עם כתובת הפרויקט, שם היזם, המפקח והמארגן במידה וקיימים בפרויקט. הלקוח יוודא שבעלי התפקידים מצוינים בפרויקט המאוחד והוא מאשר לגט סטטוס להשלים/ לציין במקומות המתאימים בפלטפרומה את שמות בעלי התפקידים הנוספים בפרויקט המאוחד ולהנגיש את הפרויקט באינדקס השקיפות של גט סטטוס. עוד מתחייב הלקוח לאשר זימונים להצטרף כמעדכן, ולשכפל את פרטי ההתקשרות של אנשי הקשר (שם, מייל ונייד) בפרויקטים השונים של החברה, לגורמים מעדכנים נוספים של הפרויקט (למשל ליזם ומפקח)  

 

תכולת החבילה:

 1. מיתוג של גט סטטוס
 2. כמות פרויקטים תקשורת דיירים – ללא הגבלה
 3. הרשאה למעדכן אחד במערכת,
 4. תקשורת דיירים, אזור אישי
 5. שליחת עדכונים – מיילים, מסרונים והתראות באפליקצייה לדיירים
 6. פרויקט מאוחד, ניוד מידע


לא כלול בחבילה: 

 1. מיתוג לקוח
 2. מעדכנים ללא הגבלה
 3. כרטיס לקוח באינדקס השקיפות
 4. כניסה למערכת מאתר הלקוח
 5. ניהול פרויקטים, crm ויכולות ניהול פנימי מתקדמות
 6. ניהול חתימות
 7. השתתפות בכנסי דיירים
 8. וואטסאפ (חיבור לחשבון מטא של לקוח)
 9. הדרכה והטמעה
 

מעמד הלקוח: הלקוח מאשר כי הוא מבצע ויבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי, וכי אין ולא יהא בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הלקוח לבין גט סטטוס, יחסי עובד-מעביד ו/או יחסי שותפות על כל המשתמע מכך.

 

זכויות יוצרים וקניין רוחני: כל הזכויות הנובעות מפלטפורמת גט סטטוס והשירותים לעיל הינן בבעלותה הבלעדית של גט סטטוס. אין ולא יהיו ללקוח כל זכויות יוצרים וקניין רוחני, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא בקשר למערכת גט סטטוס

 

המחאת זכויות: הלקוח אינו רשאי להעביר, להעניק, להמחות, לשעבד, בכל צורה שהיא, לאדם או גוף אחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה.

 

* הלקוח מתחייב כי לא יאפשר לצד ג' כלשהו גישה ו/או הרשאה לפלטפורמה ו/או לא ישלח בשם צד ג' הודעות ו/או עדכונים באמצעות החשבון של הלקוח.

 

כללי:

1. הסכם זה בנוסף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות: http://getstatus.online/legal/.

2. כמו כן תנאי השירות של  חבילתfree  משתנים מעת לעת ומתעדכנים באתר החברה.

3.סיום התקשרות – כל צד רשאי לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של חודש ימים.

4. גט סטטוס תוכל להשתמש בלוגו של הלקוח לצרכים שיווקיים