אנא קראו בעיון תנאי שיתוף הפעולה של תוכנית השותפים עם גט סטטוס למשרדי עו״ד המייצגים בעלי דירות בהתחדשות עירונית. תנאים אלו מסדירים את השימוש בפתרון. עליכם להסכים להם לפני השימוש בפתרון. מפעם לפעם יבוצעו שינויים בתנאים אלו. המשך שימושכם בפתרון יחשב כהסכמה לתנאים המתוקנים או המעודכנים. לאור זאת, עליכם לבדוק לעתים קרובות, כדי לברר האם עדכנו תנאים אלו. אם אינכם מסכימים לתנאי כלשהו מתנאים אלו, אנא אל תשתמשו בפתרון. עצם השימוש בפתרון משמעו שהבעתם הסכמתכם לתנאים אלו וכן לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Real Integer, שנמצאת בכתובת: http://getstatus.online/legal

עודכן:  1 פברואר 2022

אנו שמחים להציע למשרד עו״ד המייצג בעלי דירות בהתחדשות עירונית (״המשרד״) שימוש בשירות getStatus – שירות מבוסס ענן לניהול ושיתוף סטטוס פרויקטים.

חבילת ״תוכנית שותפים/ יזם ישלם עבור השירות״:
# משתמשים מתעדכנים – ללא הגבלה
# פרויקטים –  ללא הגבלה
# עדכוני אימייל – ללא הגבלה
# עדכוני סמס – עד 1000 לחודש
# אחסון – גודל קובץ עד MB10 ללא הגבלה על כמות הקבצים
# חיבור ״כניסת דיירים״ מהאתר שלכם – הדרכת מתחזק האתר כלולה
# השתתפות בכנסי בחירת יזם – בתאום מראש, ככל שיתאפשר, נציג מטעמנו ישתתף ויסייע בצעדים ראשונים עם גט סטטוס
# שירות לדיירים – גט סטטוס יוצרת קשר עם הדיירים שלכם, מסייעת להם להיכנס ולהשתמש בפתרון, מפרגנת למשרד שעובד אתם בשקיפות ומעניק להם פלטפורמה לניהול הפרויקט, מסבירה ומקדמת איתם את היכולת לקבל עדכונים גם מהיזם (ושאר בעלי התפקידים) באותה המערכת (הפרויקט שלהם בגט סטטוס), מקבלת מהם פידבק לצרכי פיתוח עתידי ועוד.
#ניהול בעלי המקצוע של הפרוייקט – גט סטטוס. גט סטטוס תשתמש בפתרון כדי לקדם צירופם של בעלי מקצוע נוספים.

 

המשרד וגט סטטוס ישתפו פעולה. גט סטטוס תספק למשרד את מערכת גט סטטוס ללא עלות לטובת ניהול הפרויקט בצורה שיתופית כפי שמתואר לעיל. המשרד מצדו ישתמש ויתפעל את המערכת, ייצור פרויקטים בגט סטטוס, יזמין את בעלי הדירות לפרויקטים, יעלה מסמכים וישלח עדכונים אל בעלי הדירות באמצעות המערכת.
כמו כן יסביר לנציגויות ולבעלי הדירות שפתרון זה ישמש אותם לאורך כלל חיי הפרויקט ושכלל החומרים הקשורים בשיתוף בעלי הדירות ינוהלו במערכת זו לטובתם מכלל בעלי המקצוע המעורבים בתהליך– לרבות תקשורת ומידע מהיזמים של הפרויקט – כך מייצרים פלטפורמה אחידה המעודכנת ומנוהלת ע״י כלל בעלי המקצוע לטובת בעלי הדירות. השירות יינתן ללא עלות למשרד ובתנאי שהמשרד יעשה כל שביכולתו כדי שהיזם יתקשר ישירות עם גט סטטוס וישלם ישירות לגט סטטוס עבור השירות. המשרד מתחייב בין היתר: לכלול סעיף בהתמחרות היזמים ככל וישנה, ויוסיף סעיף חובה לרכישת שירות גט סטטוס לכל הסכמי ההתחדשות העירונית (תמ"א, פינויי בינויי) מול יזמים לרבות בתבניות המשרד. המשרד יפנה לכל היזמים בפרויקטים המנוהלים במשרדו ויעדכן אותם בשימוש שהוא עושה במערכת גט סטטוס כפי המוזכר לעיל – לאחר מכן, יעדכן המשרד את חברת גט סטטוס בדבר עדכון היזם ביחד עם פרטי ההתקשרות של היזם כך שבין היתר תוכל גם גט סטטוס לפנות אל היזם, לקיים עימו תהליך התקשרות, הדרכה והצטרפות לפתרון.

כללי:
1. גט סטטוס תוכל להשתמש בלוגו של המשרד לצרכים שיווקיים.
2. הסכם זה בנוסף לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות: http://getstatus.online/legal/
3. גט סטטוס תוכל להפסיק את השירות החינמי למשרד במידה והמשרד אינו משתף פעולה כפי המוזכר לעיל, אינו מחייב את כלל היזמים בכלל ההסכמים והמכרזים להשתמש בגט סטטוס, אינו פועל כדי לקדם התקשרות עם גט סטטוס גם בפרויקטים שנבחר בהם יזם ומכל סיבה אחרת בה מפר המשרד את התחייבויותיו.
4. נוסח הסעיף בהתמחרות יזמים יהיה כדלקמן: "היזם מתחייב לרכוש את מערכת גט סטטוס (במידה ואין לו), להשתמש במערכת זו ולשתף את בעלי הדירות בסטטוס הפרויקט וזאת לאורך כל חיי הפרויקט. היזם מתחייב כי, התקשורת עם הבעלים לעניין סטטוס הפרויקט, כלל החומרים, מסמכים, עדכונים וכיוצ"ב הקשורים בפרויקט ינוהלו במערכת גט סטטוס זו".
5. מסמך זה מחליף וגובר על כל מסמך ו/או הבנה קודמים.

 

מעמד המשרד: המשרד מאשר כי הוא מבצע ויבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי, וכי אין ולא יהא בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין המשרד לבין החברה, יחסי עובד-מעביד ו/או יחסי שותפות על כל המשתמע מכך.
זכויות יוצרים וקניין רוחני: כל הזכויות הנובעות ממערכת getStatus והשירותים לעיל הינן בבעלותה הבלעדית של החברה. אין ולא יהיו למשרד כל זכויות יוצרים וקניין רוחני, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא בקשר למערכת getStatus.
סודיות: המשרד ישמור על סודיות מוחלטת ולא יעשה כל שימוש בסודות מסחריים וחומרים של החברה, לרבות בקשר עם הסכם זה ותנאיו.
המחאת זכויות: המשרד אינו רשאי להעביר, להעניק, להמחות, לשעבד או למשכן, בכל צורה שהיא, לאדם או גוף אחר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה.